Nybygg og rehabilitering er vårt fokus

Har du kjøpt et oppussingsprosjekt som du aldri blir ferdig med? Treng du hjelp, viagra 60mg og ynskjer å bli oppriktig nøgd med resultatet? Fletre Bygg AS er eit byggefirma som held til på Voss. Me tar alle oppdrag innan tømrertenester, information pills men vårt hovudfelt er oppføring av nybygg og rehabilitering av bustader.

Kvifor du bør velja oss:

  • Me har lang erfaring
  • Me gjer deg nøgd med din heim
  • Me tar i eit tak for våre kundar!

Lurar du på noko?

Dersom du har spørsmål angåande våre tenester, ta gjerne kontakt.